მიმიკური ნაოჭები

მიმიკური ნაოჭების კორექცია

მიმიკური ნაოჭებია: თვალის ირგვლივ ნაოჭები (ე.წ  ბატის თათები),  წარბებს შორის არსებული ნაოჭები (ე.წ. გაბრაზების ნაოჭები) და შუბლზე არსებული ნაოჭები.რამდენ ხანში ჩანს ეფექტი ?
პრეპარატის მოქმედების ეფექტი შესამჩნევი ხდება 24-48 საათის შემდეგ, ხოლო საბოლოო ეფექტი შეიძლება შეფასდეს პროცედურიდან 7-14 დღის შემდეგ.

რამდენი ხანი ნარჩუნდება ეფექტი ?
ეფექტი ნარჩუნდება 4–8 თვის განმავლობაში.

რამდენი ხანი გრძელდება პროცედურა ?
პროცედურა ტარდება  20–30  წუთის განმავლობაში უმტკივნეულოდ, ყოველგვარი გართულების გარეშე და რაც მთავარია, კანზე არავითარ კვალს არ ტოვებს.
პროცედურა ანესთეზიას არ საჭიროებს.

როდის არის შესამჩნევი ეფექტი ?
პროცედურიდან   3-4 დღეში პაციენტი აღწევს სასურველ შედეგს.

ხომ არ რჩება რამე ნაწიბური პროცედურის შემდეგ ?
არავითარი ნაწიბური პროცედურის შემდეგ არ რჩება.

როგორია პროცედურის შემდგომი პერიოდი  ?
პაციენტი პროცედურის ჩატარების შემდეგ არ ეთიშება ჩვეული ცხოვრების რიტმს და აგრძელებს თავის საქმიანობას.კლინიკა მედის მომსახურება