ტუჩის კორექცია

 

 

 

კლინიკა „მედი“ გთავაზობთ  მეთოდს,  რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ტუჩის ფორმის კორექცია და მოცულობის გაზრდა, ასევე არსებული ასიმეტრიის მოშორება კონტურის მოდელირების საშუალებით.


 

როგორ კეთდება ტუჩის კორექცია კლინიკა „მედი“-ში?

 

ტუჩის კორექცია კლინიკა "მედი"-ში ტარდება ბიოთავსებადი პრეპარატების გამოყენებით ბოლო თაობის შემავსებლებით ჰიალურონის მჟავის საფუძველზე, კერძოდ უივიდერმით.

 

რა მეთოდით ტარდება პირველი   კონსუკტაცია კლინიკა მედიში  ?

 

პირველ რიგში პაციენტი წარუდგენს თავის სურვილს და შეხედულებას,  თუ როგორი უნდა იყოს მისი ტუჩი შესაბამისი პროცედურის შემდეგ.  შემდეგ ჩვენი ექიმები სამედიცინო კუთხით   აკეთებენ იდეებისა და მეთოდებს  შეჯამებას.

 

რამდენად საიმედოა მკურნალობა ?

 

კლინიკა მედიში  მკურნალობა საიმედოა,  რადგან მუშაობს   პერსონალი უმაღლესი კვალიფიკაციით და კლინიკას  გააჩნია   უახლესი უნიკალური აპარატურა. 

 

რამდენი ხანი გრძელდება პროცედურა ?

 

იქიდან გამომდინარე,  რომ ტუჩის კორექციის დროს კეთდება ადგილობრივი ანესთეზია

პროცედურა მოითხოვს 30- 40 წუთამდე.

 

რა   ტექნოლოგიით კეთდება ტუჩის კორექცია  ?

 

ტუჩის კორექცია ტარდება მიკროინექციებით.

 

რამდენად ხანგრძლივია ეფექტი  ?

 

შედეგის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პაციენტის მიერ არჩეულ პრეპარატზე და გრძელდება 6 თვიდან 2 წლამდე.

 

მტკივნეულია თუ არა პროცედურა  ?

 

იქიდან გამომდინარე რომ კეთდება ანესთეზია,  პროცედურა სრულიად  უმტკივნეულოა. 

 

რამდენი ხანი გრძელდება  სარეაბილიტაციო პერიოდი  ?

 

პაციენტი პროცედურის დამთავრებისთანავე უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ რიტმს.

 

პროცედურას  აქვს თუ არა  გვერდითი მოვლენები  ?

 

არა პროცედურას გვერდითი  მოვლენები არ აქვს.  პაციენტი პროცედურის დამთავრებისთანავე უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. კლინიკა მედის მომსახურება